Odstąpienie od umowy

  1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz powiadomienie przed jego upływem.
  2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy e-maila : szpilkiwsypialni@gmail.com). Możesz użyć w tym celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się tutaj.
  3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
  4. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany.
  5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

           Konsument może zwrócić Produkt na adres, który zostanie uzgodniony między stronami i zostanie potwierdzony w odpowiedzi emailowej odnośnie miejsca zwrotu towaru.

           Jeśli nie nastąpią takie ustalenia adres do zwrotu to:

           PHU MAG Artur Goć

           ul. Morenowa 6

           80-172 Gdańsk

6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,  cech czy funkcjonowania tego produktu.

7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy. Są to następujące sytuacje:

  1. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  3. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.  Gdy jednak odstąpisz od umowy:

a. nie powiadamiając nas o tym fakcie listem poleconym lub emailem na wskazany adres,

b. nie odbierzesz przesyłki z paczkomatu lub od kuriera i nie dopełnisz formalności

zgodnie z przepisami prawa umowa obowiązuje między stronami i jesteś zobowiązany do uiszczenia kosztów przesyłki do Ciebie i z powrotem do naszego sklepu. Ponadto zobowiązany jesteś, by na własny koszt odebrać swoją przesyłkę, która nadal jest Twoją własnością.

Zatem nieodbieranie przesyłek nie zwalnia Ciebie od obowiązku rozliczenia się z nami za zamówiony i przesłany towar wraz z pokryciem kosztów logistyki.